Byg Garanti

TRYGHED MED BYG GARANTI​

Få et uforpligtende tilbud på det du ønsker at få lavet

80 % af boligejerne foretrækker en håndværker med Byg Garanti. Med en Byg Garanti håndværker får du:

 • Dækket op til 150.000 kr. inkl. moms i tilfælde af håndværksmæssige fejl og mangler på en opgave.
 • Dækket synlige fejl og mangler i 3 år.
 • Dækket skjulte fejl og mangler i 10 år.

Sådan dækker Byg Garanti

Byg Garanti dækker arbejde, der er udført for private på deres private bolig:

 • Èn- eller to-familieboliger.
 • Egen ejerlejlighed eller andelsbolig.
 • Sommerhuse.
 • Privatbolig i forbindelse med blandet bolig og erhverv, herunder stuehuse til landbrug.
 • Lejeboliger – hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv.
 • Gælder for kunden, der har indgået aftalen med håndværkeren.

Byg Garanti dækker ikke:

 • Arbejde på udlejningsejendomme, ejerlejlighedsejendomme og andelsboligejendomme er ikke dækket af garanti, når det er en type arbejde, der sædvanligvis udføres som fælles arbejde og betales som fællesudgift. Byg Garanti dækker således ikke, hvis bygherren (aftaleparten) er en forening.
 • Arbejde på erhvervsejendomme er ikke dækket af garantiordningen.
 • Følgeskader eller indirekte tab er ikke dækket.
 • Byg Garanti dækker ikke krav som følge af fejl eller mangler ved anlægs- og jordarbejder.
 • Byg Garanti dækker ikke arbejde, som udgør en del af et nybyggeri med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms.
 • Fejl ved materialer dækkes ikke.

Læs mere om Byg Garanti på: Byggaranti.dk